Trostruki Purna avatar

Bhagavān Sri Sathya Sai Baba je avatār današnjeg doba. Jedinstven je po Svojoj  inkarnaciji: kao Shirdi Sai, Sathya Sai i budući Prema Sai. Današnji avatār utjelovio se s puninom Svojih božanskih svojstva: sveprisutnošću, svemoći i sveznanjem. 

Prijašnji avatār, Shirdi Sai Baba, položio je temelje za svjetovnu integraciju dajući poruku jednostavnom definicijom: 'Dužnost je Bog'. Misija sadašnjeg avatāra jest da u ljudima probudi svijest o činjenici da je u svakom čovjeku Bog, isto božansko načelo. I na kraju, treći avatār, Prema Sai, objavit će radosnu vijest: ne samo da je Bog u svakome, već je svatko Bog! 'Tako tri avatāra nose trostruku poruku djelovanja, predanosti Bogu i mudrosti', riječi su Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe.

shirdi-sai.jpg
sai-7.jpg
prema-sai-baba.jpg