Bio gospodarenje šumama

Stabla pridonose ublažavanju sunčevog zračenja, ali i ispuštanju vodene pare koja na sebe preuzima toplinu i odlazi u gornje slojeve atmosphere.

Na zakladnim česticama Ananda centra za ljudski razvoj egzistirati će dva ekosustava: prvi, prirodni/šumski te drugi antropogeni/kultivirani. Oba trebaju biti u dinamičnoj, tolerantnoj, biološkoj snošljivosti zahvaljujući posebno osmišljenim, pravovremenim i kvalitetnim zahvatima.

Njega šumskih stabala predstavlja niz aktivnosti koji će doprinjeti kvaliteti i vitalitetu stabala kroz:

  • Vizualni pregled svakog stabla s  utvrđivanjem statusa vitaliteta 
  • U ključnim prostorima, jedan put godišnje, pregledavanje svih stabala radi praćenja promjena koje su se desile zbog abiotskih i biotskih čimbenika, a vidljive su na deblu, krošnji i asimilacionom aparatu (listovi/iglice) te temeljem istih utvrditi smjernice (trenutačne/kratkoročne/dugoročne) njege istih
  • Provođenje preventivno-kurativnih mjera njege stabala radi zaštite od napada biljnih bolesti i štetne entomofaune ponajprije primjenom bioloških metoda, čime se ne narušavaju dinamični odnosi u biotopu
  • Uklanjanje stabala u cilju očuvanja ekoloških i ostalih biotskih razloga
  • Integriranje šumskih sadnica u poljoprivredne površine metodologijom agrošumarstva

Please publish modules in offcanvas position.